Etkili Zaman Yönetimi

1. ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ
EĞİTİMİN AMACI
Kişinin sahip olduğu kaynaklar arasında zor anlaşılan ve kullanırken en kontrolsüz olduğumuz alan maalesef zamandır. Bu durum hem okul hem de sosyal hayatımız için geçerlidir. Bu çalışmanın amacı, katılımcılara yaşamlarındaki önem ve öncelikleri belirlemek ve bu belirleme sonucu zamanı etkin yönetme konusunda ilham vermektir.

KATILIMCI PROFİLİ:
Zamanla arasını düzeltmek isteyen herkes.

SEMİNER SÜRESİ: 2,5-3 saat / yarım gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Zaman nedir? Zamanın önemi
Zamanın etkin kullanımını etkileyen faktörler
Zaman tuzakları neler
Önceliklerin belirlenebilmesi
Zamanı etkin kullanmayı engelleyen alışkanlıklarımız
Zamanı etkin kullanmak için teknikler
Nasıl daha fazla üretken olunur?
Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize Kazandıracakları
Gündem Oluşturma ve Yönetme

Menü
error: Content is protected !!